วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ต้อนรับนายกรกฏ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอัตโนมัติ 

กิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญ 
เพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
สังสรรค์สวัสดีปีใหม่ 2561และร่วมแสดงความยินดี ผอ.สำนักอำนวยการ

จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
20 – 21 มกราคม 2561
ณ หมู่ที่ 5 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสระแก้ว 

กิจกรรมมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับ
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กิจกรรมยกย่องนักเรียนนักศึกษาที่ทำความดี  

การแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2561
12 - 16 มกราคม 2561

จัดกิจกรรมการทำบุญให้ทานไฟ
ณ วัดสระเรียง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

กิจกรรม วันครู
16 มกราคม 2561

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นายวิทยา ก่วนสกุล
รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ณ เทศบาลตำบลทางพูน

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วม “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

ผู้อำนวยการนายวิทยา ก่วนสกุล
พร้อมคณะครู แสดงผลงาน
ของศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์

มอบเกียรติบัตร ในโครงการเชิดชูเกียรติคนดีศรีเทคนิคนคร
และ มอบของขวัญ จากสหการร้านค้า

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
ประจำปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ลานพระวิษณุกรรม

พิธีเทวาภิเษก
รูปหล่อบูชาองค์พระวิษณุกรรม ครั้งที่ 1

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา
ณ หอประชุมอินทนิล

งานการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project)
นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส.2

เชิดชูเกียรติคนดีศรีเทคนิคนคร

พิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา
ชั้นตรี – ชั้นโท- ชั้นเอก
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ระบบโรงงานอัตโนมัติ ในเครือของ TKK

หน่วยให้บริการประชาชน
ในโครงการลดปัจจัยเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสู่ถนนสีขาว

สัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

พิธีเทวาภิเษก รูปหล่อบูชาองค์พระวิษณุกรรม
ครั้งที่ 2

พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏ
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประจำปี 2561

บรรยากาศวันที่ 2 ค่ายลูกเสือวิสามัญ 2560

กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 2560

พิธีปิด กองการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดโครงการ English Access Micro Scholarship Program

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม่ ปวช.1

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561

สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ตรวจเครื่องแต่งกาย และ การตรวจทรงผม ภาคเรียนที่ 1

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1

พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2560
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

โครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้คำขวัญ
“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่อำเภอปากพนัง
เทคนิคคอนอาสา
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 9 ม.ค. 2560
เทคนิคคอนอาสา
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 10 ม.ค. 2560
เทคนิคคอน อาสา ช่วยประชา
หลังน้ำลด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix It Center
กิจกรรม “ อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รับมอบข้าวสาร จากบริษัท
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ ชาวนครร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 60 ศูนย์อาชีวะบริการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
14 – 21 มกราคม 2560 
งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  
ผู้อำนวยการ และคณะเข้าตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านคอกวัว โครงการ The Gang Young Entrepreneur ใช้เวลาว่าง สร้างรายได้
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาส
ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะบริการ
ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะบริการ
ผู้อำนวยการ และนายกเหล่ากาชาด
ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะบริการ บ้านไม้เสียบ
คณะครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธี
บำเพ็ญกุศลสตมวาร ณ สนามหน้าเมือง
การแข่งขันทักษะด้านการขาย
และบริการ หลังการขายอีซูซุ
ประจำปี 2559 
อาชีวะร่วม กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ชุดปฏิบัติงานตรวจความพร้อม
ของรถโดยสารประจำทาง
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
โครงการ Chevron Enjoy
Science สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ร่วมบรรจุถุงยังชีพ
เมตตาธารน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

คณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

กิจกรรมสิงห์อาชีวะอาสา
เยียวยาพี่น้องผู้ประสบภัย ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มอบถุงยังชีพให้ กำนันตำบลเกาะขันธ์
เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชน
ที่ประสบอุทกภัย
คณะครู และนักเรียน พัฒนาวัด
และซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในวัดศรีทวี
บรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริจาคน้ำดื่ม ขนม และสิ่งของ
บริจาคให้แก่ สถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
มอบของขวัญจากสหการร้านค้า
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
กิจกรรม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
มอบ“น้ำดื่มและถุงน้ำใจ”
กิจกรรม อีซูซุ วี – ครอส 4 x 4 “พลังดี..เปลี่ยนโลก” ประชาสัมพันธ์ โครงการ
อาชีวะฝีมือชน คนทำดี กับ
โครงการ “เอสซีจี รวมพลังคืนสุขชาวใต้” 
พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน 
งานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร ประจำปี 2560
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิชาชีพ
(Project)

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประจำปี 2560 และ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ระยะที่ 2
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการสร้างบ้านพักผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการสร้างบ้านพักผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้ตามภารกิจของ
โครงการอาชีวศึกษา ประชารัฐ
หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี

โครงการสามเณรออกบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

บรรยากาศการรับสมัครเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด
บรรยากาศการประกาศผลการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 , ปวส.1
และระดับปริญญาตรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาติดตามตรวจเยี่ยม
การฝึกอบรมฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
บรรยากาศรับมอบตัวนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560 
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
ครู บุคลากร ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมสถานประกอบการก่อนออก
โครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลสงกรานต์ 2560

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์
(อบรมประกอบคอมพิวเตอร์)
โครงการตรวจความพร้อมรถ
ตรวจความพร้อมคน
ในระบบโดยสารประจำทาง
พิธีฉลองพระบวชใหม่ 
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรม รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
โครงการอาชีวะอาสา
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
พิธีทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป
สรงน้ำพระวิษณุกรรม
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานในสำนักงาน

อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560
ณ วัดนพรัตนาราม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียนนักศึกษา ศึกษาดูงาน
โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครฯ ตรวจความพร้อม
ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวังเพื่อรับเสด็จ
สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตาม
ผลการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE
พิธีไหว้ครู “เทิดพระคุณครู บูชาองค์พระวิษณุกรรม”
ประจำปี 2560
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทานเพื่อถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมส ร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่
ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีบวงสรวงขออนุญาตจัดซ่อมแซม
รูปองค์พระวิษณุกรรม
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจ ๙ วัด
๙ เล่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะ
การตกแต่งผ้าบนโต๊ะ
“English Day Camp”
ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ Fix it Center
ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
กิจกรรมแบ่งปันความสุข
ให้กับผู้ไร้ที่พักพิง
โครงการอนุรักษ์ประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม
“ แลหนังลุง กินหนมโบราณ ”
กิจกรรมแห่เทียนและถวาย
เทียนพรรษา 9 วัด 9
โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
แผนกเมคคาทรอนิกส์
โครงการอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือวิสามัญ พิธีสมโภชน์ อัญเชิญ
และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
กิจกรรม บริจาคโลหิต
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
สุดยอดแห่งทานบารมี
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 27 ระดับภาค
พิธีส่งมอบองค์พระวิษณุกรรม อินทนิลเกมส์ 2017
กิจกรรม BTECH Grad Day and Congratulations Party by TNK พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ลูกเสือจิตอาสาและ fix it center โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเป็นพระราชกุศล
โครงการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคใต้
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร
“เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ”(รุ่น 17 )
พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรม เทคนิคคอน มิวสิค คอนเทสต์

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์แ
ละสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุของเหลือใช้
กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “ประกันสังคมสู่สถานศึกษา” วันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาสาพัฒนา ลอกคูระบายน้ำ และทำความสะอาด โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
TNK Toward Thailand 4.0 English for Communication in Daily Life
ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
การเขียนโปรแกรม
PLC และ HMI Touch screen
โครงการอบรมสร้างคน คนสร้างบ้าน
เสริมสร้างทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการงานกิจกรรม 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการพิธีเข้าเตรียมประจำ
กองลูกเสือวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ครั้งที่ 60
โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเยาวชนมัคคุเทศก์เมืองคอน กิจกรรมจิตอาสาซ่อม
และสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือและพี่เลี้ยงลูกเสือ 
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลเดือนสิบ
การประกวดขบวนพาเหรด และหุ่นเปรต
ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษา
ต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลอกคูระบายน้ำ และทำความสะอาดวัดนาสนธิ์
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี 
โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยช่วงปิดภาคเรียน กิจกรรมอาชีวะสร้างชาติ ภาคเรียนที่ 1 บรรยากาศการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา 
ประจำภาคเรียนที2/2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ ใช้ตัวควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ arduino
โครงการอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ 
พิธีเปิดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
Education to Employment ครั้งที่ 2
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9
พิธีและวางพวงมาลา วันปิยมหาราช  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
การจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรผู้ควบคุมบอยเลอร์
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการ"รักษ์สะอาด"ทำความสะอาด
โต๊ะเรียน ของเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream
Road ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคใต้
โครงการประกวดมารยาทไทยและ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่
พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560
คณะสร้างพันธมิตรภาคใต้ 3
มาแนะแนวการศึกษาต่อ
กิจกรรมตรวจความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะ
Fix it center
“เทคนิคคอน บริการประชาชน ช่วงน้ำท่วม”
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
พิธีเปิด อวท. ภาคใต้ โครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภาคใต้ รพ.ท่าศาลา
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
ณ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
และโรงเรียนสตรีปากพนัง

กิจกรรมร้องประสานเสียง
ร่วมกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ ผลงานคนรุ่นใหม่ ตู้เตือนตน
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้

กิจกรรมบริจาคโลหิต
สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ - นครศรี

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560
โครงการฝึกการใช้เครื่องมือในงานก่อสร้าง ขอแสดงความยินดีว่าที่ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3
Fix it Center Thailand 4.0 เทศบาลตำบลทางพูน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2561
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2560
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2559
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2558
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2557
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2556
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย ปี 2555
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช