โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ณ เทศบาลตำบลทางพูน

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นายวิทยา ก่วนสกุล
รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วม
“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”