พิธีเทวาภิเษก รูปหล่อบูชาองค์พระวิษณุกรรม
ครั้งที่ 2

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560