วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 

เกี่ยวกับจังหวัด

สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/images/logo.jpg

 

ตราประจำจังหวัด
เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์มีรูปสัตว์ ตามปีนักษัตรล้อมรอบ หมายถึง เมือง 12 นักษัตร จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 มีทั้งหมด 12 เมือง
ความหมายจังหวัด    นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
ใช้อักษรย่อจังหวัด   นศ.
ดอกไม้ประจำจังหวัด    ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด   ชื่อ ต้นแซะ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mellettia atropurpurea
นกประจำจังหวัด   ชื่อ นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird)

เพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

     ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีเชื้อชาติไทยพำนักทางปักษ์ใต

ตั้งนครสุนทรสง่ามาแต่ไร

ปัญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏิภาณ

    เคยมีชื่อเด่นชัดในประวัติศาสตร์

สืบทายาทตระกูลใหญ่เกียรติไพศาล

มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ

ตามตำนานชาติไทยได้มีมา

    จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเด่น

สมที่เป็นเมืองสำคัญอันสุดหา

สมเป็นด่านด้านใต้ใกล้คงคา

พึงรักษาเกียรติไว้คู่ไทยเทอญ"

วิสัยทัศน์นครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน"

 

คำขวัญประจำเมือง นครศรีธรรมราช

 เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

คติเดือนใจ

ไม่ประพฤติชั่ว ไม่ทำลายผู้อื่น มุ่งทำความดี เจริญด้วยศักดิ์ศรี ตั้งจิตผ่องใส ผูกไมตรี มีมารยาทต่อทุกคน

 

แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/images/mapnakhonsi.jpg

 

ธงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประวัติของธงประจำจังหวัด

       ได้เริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2458 สืบเนื่องมาจากการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งแรก ที่จังหวัดพระนคร ( กรุงเทพฯ ) ในการชุมนุมครั้งนั้นคณะลูกเสือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คิดจัดทำธงขึ้นโดยกะทันหัน โดยเลือกสีธงเป็น "สีม่วง" ตามชื่อเดิมของ "พระรัตนธัชมุณี" ( ม่วง) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการจัดการศึกษาของมณฑลนครศรีธรรมราช และเป็นผู้ฝึกขับร้องเพลงบอกให้แก่คณะลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไปในคราวนั้น เมื่อกลับจากการชุมนุมที่จังหวัดพระนคร คณะลูกเสือเหล่านี้ได้มารายงานเรื่องสีของธงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (พระยาประชากิจกรจักร์ ) (ฟัด มหาเปาระยะ) ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าได้ใช้สีม่วงไปแสดงต่อประชาชนในวงกว้างแล้ว ก็ให้ถือเอาสีม่วงเป็นสีธงประจำจังหวัดนับแต่นั้นมา อนึ่ง มาใช้ในชั้นหลังได้มีการนำสีเหลือง ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของเมืองพระและตราสิบสองนักษัตร อันเป็นตราประจำเมืองเข้าไปไว้ตรงกลางผืนธง ทำให้ธงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมราชมีตราสิบสองนักษัตรประทับอยู่แต่นั้นมา

   
  ที่มา http://www.nakhonsithammarat.go.th


วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
สภาพทั่วไป
  เกี่ยวกับจังหวัด
  ประวัติความเป็นมา
  คำขวัญประจำอำเภอ
  ศาลหลักเมือง
  พระแสงราชศัสตรา
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิอากาศ
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  การชลประทาน
ประชากร การเมือง
  ประชากร
  การเมือง
  การปกครอง
  การบริหารราชการ
ศรษฐกิจและโครงสร้าง
  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
  การเงินการคลัง
  ภาษีอากร
สังคมและสาธารณสุข
  การศึกษา
  การศาสนา
  อาชญากรรม
  ยาเสพติด
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช