วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2560 [08 ก.พ. 60]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2559 [29 ก.พ. 59]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2558 [ 10 พ.ย. 57 ]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2557 [ 19 ก.ย. 57]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2556 [ 4 มิ.ย. 56]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2555 [ 18 ส.ค. 55]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2554 [ 9 พ.ค. 54]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2553 [ 27 เม.ย. 53]
ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปี 2552 [ 13 ก.ค. 52]


 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช