วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ข้อมูลสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
สรุปจำนวนสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ที่ สาขาวิชา/ สาขางาน ระดับชั้น สถานประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา
1 เครื่องกล/ ยานยนต์   ปวช.2 53 113
2 เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ ปวส.1
3 เครื่องกล/ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ปวช.2 30 58
4 เทคนิคการผลิต ปวส.1
5 ช่างเชื่อมโลหะ ปวส.1 9 12
6 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 11 23
7 แมคคาทรอนิกส์ ปวช.2 8 41
8 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 29 73
9 ก่อสร้าง/เทคนิคการก่อสร้าง ปวส.1 27 65
10 ช่างโยธา ปวส.1 28 79
รวม 167 385
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
ข้อมูลสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนที่ 1/2557
ภาคเรียนที่ 2/2556
ภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2/2555
ภาคเรียนที่ 1/2555
ภาคเรียนที่ 2/2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2553
ภาคเรียนที่ 1/2553
ภาคเรียนที่ 2/2552
ภาคเรียนที่ 1/2552
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช