ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 11 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 09 พ.ย. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 02 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบลูกจ้างชั่วคราว 06 ต.ค. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 03 ต.ค. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 1 อัตรา 03 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 2 อัตรา 29 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 2 อัตรา 27 ก.ย. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 3 อัตรา 21 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 5 อัตรา 19 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 5 อัตรา 19 พ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 5 อัตรา 13 พ.ค. 2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน 9 ธ.ค. 2558
ประกาศขยายเวลาการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน 17 พ.ย. 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) 10 พ.ย. 2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน 2 พ.ย. 2558
  -การสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
  -แบบใบสมัครเพื่อรับเลือกการสรรหา
  -เอกสารและหลักฐาน
  -แบบกรอกประวัติและผลงานผู้สมัคร
  -แบบเสนอชื่อรับการสรรหา
  -ใบส่งเอกสารประกอบของผู้สมัคร
  -กำหนดการ และขั้นตอนการสมัคร
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา 22 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา 20 ต.ค. 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา 16 ต.ค. 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา 16 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 2 อัตรา 13 ต.ค. 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 2 อัตรา 05 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 04 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะที่ 1 ครั้งที่ 2 27 ก.ค 2558
ประกาศห้องสอบ ผู้สมัครคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 18 ก.ค. 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 30 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 มิ.ย. 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 8 อัตรา 8 พ.ค. 2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 8 พ.ค. 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 8 อัตรา 29 เม.ย. 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 29 เม.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) 9 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) 9 ธ.ค. 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3 ธ.ค. 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) 7 ต.ค. 2557
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) 30 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) 28 เม.ย. 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) 1 อัตรา 21 เม.ย. 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา 9 ก.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 7 อัตรา 9 พ.ค. 2556