วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ตลาดแรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
บริษัท ซีโกส (ประเทศไทย จำกัด) รับสมัคร พนักงาน [ 11 พ.ย. 60 ]
บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง [ 06 พ.ย. 60 ]
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด รับสมัคร พนักงาน [ 17 ต.ค. 60 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 18 ก.ย. 60 ]
บริษัท ก.ชัยแสง รับสมัคร พนักงาน [ 06 ส.ค. 60 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 06 ส.ค. 60 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 07 ก.ค. 60 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 02 พ.ค. 60 ]
บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสทรี้ส์ จำกัด รับสมัคร พนักงาน [ 28 เม.ย. 60 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 20 มี.ค. 60 ]
PEA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน [ 27 ก.พ. 59 ]
การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ [ 11 พ.ย. 59 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัครงาน [ 18 พ.ค. 59 ]
บริษัท แซม เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด รับสมัครงาน [ 13 พ.ค. 59 ]
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด รับสมัครพนักงาน และ นักศึกษาฝึกงาน [ 30 มี.ค. 59 ]
โรงแรมขนอมโกเด้นบีช เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ [ 30 มี.ค. 59 ]
บริษัท วี.เอส.อาร์.ออโต้เซลล์ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ [ 24 มี.ค. 59 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 11 ม.ค. 59 ]
ประกาศเว็บไซต์ศูนย์กลางการหางานและการรับสมัครงาน [ 02 ธ.ค. 58 ]
ประกาศรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 11 ส.ค. 58 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 03 มิ.ย. 58 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 11 ก.ค. 57 ]
ข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 11 ก.ค. 57 ]
การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน โครงการสหกิจศึกษา 2557 [ 27 มิ.ย. 57 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 4 มิ.ย. 57 ]
ข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [ 4 มิ.ย. 57 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 11 พ.ค. 57 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 1 เม.ย. 57 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 10 ม.ค. 57 ]
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรมาชเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน 19-20 มีนาคม 2556 [ 19 มี.ค. 56 ]
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ รับสมัคร พนักงาน [ 25 มี.ค. 56 ]
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน [ 18 พ.ย. 55 ]
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
ตลาดแรงงาน
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
ประจำปี 2556
ประจำปี 2555
ประจำปี 2554
ประจำปี 2553
ประจำปี 2552
   
   
 
   

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา Vocationnal
Co-Operation ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาจำทำแบบความร่วมมือระหว่างสถานถานประกอบการ
เพื่อรับรับศึกษาที่เรียนจบเข้าทำงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน
http://www.v-cop.net
   

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย
http://www.fti.or.th

   

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อแสดงบทบาทและจุดยืนที่เด่นชัดในประเด็น
ทางเศรษฐกิจ และสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและผนึกกำลังและร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก ที่เป็นชาวไทยและ
ต่างประเทศทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค

http://www.thaiechamber.com/cms/index.jsp

   

กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นองค์การนำในการผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก

http://www.industry.go.th/page/home.aspx

   

กระทรวงแรงงาน
เป็นองค์กรที่พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความรอบรู้จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน เสริมสร้าง
ให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

http://www.mol.go.th

   

กรมการจัดหางาน
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการมีงานทำคุ้มครองคนหางานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประเทศ บริการจัดหางานในประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ คุ้มครองคนหางาน และป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกหลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคล
http://www.doe.go.th

   

สำนักงานประกันสังคม
เป็นองค์กรคุณภาพ ในการให้บริการประกันสังคมถ้วนหน้า รักษาเสถียรภาพกองทุน ให้บริการทางด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่สมาชิกและครอบครัว ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุนมีความมุ่งหมายที่จะเป็น หลักประกัน และคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตแม้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องขาดแคลนรายได้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
http://www.sso.go.th

   

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานประสาน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกให้บริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกให้กับหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ นอกจากการให้บริการแล้วยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรฝึกของ กพร. อีกด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของตนเองในฐานะที่มีภารกิจด้านการฝึกฝีมือแรงงาน
http://www.dsd.go.th

   

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานที่รับไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน กำกับดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมส่งออกและที่เกี่ยวเนื่องมีการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงาน
http://www.labour.go.th

   

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
http://www.vec.go.thวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช