วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
 
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2560
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2559
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2558
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2557
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2556
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2555
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2554
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2553
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2552
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2551
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2550
 

รูปบุคลากร
 
 
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการพลเรือน
3. ช่างยนต์
4. ช่างเชื่อมโลหะ
5. ช่างกลโรงงาน
6.ช่างไฟฟ้ากำลัง
7.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. แมคคาทรอนิกส์
9. ช่างก่อสร้าง
10. ช่างโยธา
11.เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
13. เทคนิคพื้นฐาน
14. แผนกสามัญ (สังคมศึกษา)
15. แผนกสามัญ (จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์)
16. แผนกสามัญ (พลานามัย)
17. แผนกสามัญ (ภาษาไทย)
18. แผนก สัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)
19. แผนกสัมพันธ์ (อังกฤษ)
20. แผนกสามัญ (คณิต)
21. เจ้าหน้าที่ธุรการ
22. ลูกจ้่างประจำ
 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช