วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
 
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2560
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2559
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2558
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2557
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2556
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2555
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2554
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2553
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2552
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2551
ข้อมูลบุคลากรประจำปี 2550
 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช