รับสมัครนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  รับสมัครนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าชม
หน้าหลัก
สาขาที่เปิดรับสมัคร
เว็บวิทยาลัยฯ
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช [ 10 เม.ย. 57 ]
ประกาศผลการคัดเลือกนักษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2557 [ 9 เม.ย. 57 ]
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รับนักเรียนเพิ่มเติม ระดับ ปวช. [ 8 เม.ย. 57 ]
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รับนักศึกษาเพิ่มเติม ระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยานต์ ระบบทวิภาคี [8 เม.ย. 57]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม [ 7 เม.ย. 57 ]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2557 [ 7 เม.ย. 57 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 [3 เม.ย. 57]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 [28 มี.ค. 57]
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 [19 ก.พ. 57]

รายละเอียดกำหนดการ ค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช.1 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2557 [19 ก.พ. 57]

คู่มือการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 [19 ก.พ. 57]
   
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 

 

รับสมัครนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช