รับสมัครนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  รับสมัครนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าชม
หน้าหลัก
สาขาที่เปิดรับสมัคร
เว็บวิทยาลัยฯ
รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 [ 10 ก.พ. 59 ]
รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 [ 10 ก.พ. 59 ]
รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559 [ 10 ก.พ. 59 ]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 [ 8 เม.ย. 58 ]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 [ 7 เม.ย. 58 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 [ 2 เม.ย. 58 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ระบบทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2558 [ 2 เม.ย. 58 ]
ตารางประมาณค่าใช้จ่ายรายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียน ระดับ ปวช. [ 2 เม.ย. 58 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 [ 2 เม.ย. 58 ]
ตารางประมาณค่าใช้จ่ายรายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียน ระดับ ปวส. [ 2 เม.ย. 58 ]
ประกาศขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558  ปีการศึกษา  2558 [ 1 เม.ย. 58 ]
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประเภทโคต้าความสามารถพิเศษ 2558 [ 23 มี.ค. 58 ]
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประเภทโคต้าความสามารถพิเศษ 2558 [ 23 มี.ค. 58 ]
   
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 

 

รับสมัครนักศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช