วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

 
หน้าหลัก

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Student Care ผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Student Care อาจารย์
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ RMS2016
คู่มือการใช้ระบบงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวะศึกษา v-cop สำหรับสถานประกอบการ
คู่มือการใช้ระบบงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวะศึกษา v-cop สำหรับนักเรียนนักศึกษา
คู่มือการใช้ระบบงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวะศึกษา v-cop สำหรับสถานศึกษา admin
คู่มือ std 2011 สำหรับ user
คู่มือ std 2011 สำหรับ admin
โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ( versions 2003 ) ( versions 2007 )
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมิณผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมิณผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

เอกสารคู่มือ ขั้นตอนการใช้งานอินเตอร์เน็ต วท.นศ.
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ RMS2012
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช