วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               

คู่มือการเขียนวิจัยประกอบวิชาโครงการ ระดับ ปวช. ปวส. และวิชาโครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า ๑,๒ ระดับ ป.ตรี

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
 
  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิชาชีพ
  คู่มือการเขียนวิจัยประกอบวิชาโครงการ
  บทที่-๑-บทนำ
  บทที่-๒-ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  บทที่-๓-การดำเนินงานวิจัย
  บทที่-๔-ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่-๕-สรุปผล-อภิปลายผล-และข้อเสนอแนะ
 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช