วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 
  หน้าหลัก ข่าว คำสั่งวิทยาลัย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา ผลงานวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด
               
งานมาตรฐานสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
.


 
 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
งานมาตรฐานสถานศึกษา
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2554
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2553
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2552
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2551
มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ปี 2559
มาตรฐานการศึกษา ปี 2555-2557
คู่มือฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555-2557
ผลการประเมิณคุณภาพภายนอก
รอบ 3
ข้อเสนอแนะรายงานการประเมินคุณ
ภาพภายใน ปี 2556
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
     
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-356062 , 075-345383 โทรสาร 075-342268
:: ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช