กำหนดการรับอุปกรณ์

ประกาศ กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียนนอกเหนือจากเงินเรียนฟรี นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช.

โดย สหการร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เวลา 09.00 – 15.00 น.