ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินธนาคารและบัตรลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ผ่านระบบ ศธ 02 ออนไลน์