ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงาน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

อ่านต่อ »

เรื่อง (ครั้งที่2) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบพลังงานแสงอาฑิตย์/พลังงาน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.(ครั้งที่2) ร่างประกาศป

อ่านต่อ »