ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาเรียนดี และ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อ่านต่อ »

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตารอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร-

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตารอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร-

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตารอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร-

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด รายชื่อโควตาเรี

อ่านต่อ »

ประกาศ การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และการปฏิบัติงานของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ »