ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (นอกเวลาราชการ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา 2563

Download

อ่านต่อ »

ปฏิทินโครงการพัฒนาสมรรถนะเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (ปวช. 1) / ปฐมนิเทศของ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช. 1 , ปวส. 1 / ประชุมผู้ปกครองของ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช. 1 , ปวส. 1 / ประชุมผู้ปกครองของ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน | อาชีพ

โครงการพัฒนาสมรรถนะเตรียม

อ่านต่อ »