ต้อนรับและแสดงความยินดี นายธนเดช นวลเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
โดยผู้อำนวยการนายประชา ฤทธิผล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายธนเดช นวลเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563