ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพไม่ใช้ราชการ