ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1,ปวส.1และป.ตรี1 ปีการศึกษา2563

นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รายงานตัวและมอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายดั้งชื่อต่อไปนี้

" หากกดแล้วขึ้นหน้าจอสีขาว โปรดรอสักครู่ "