รับสมัครนศท. รอบสอง (รอบสุดท้าย) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขออนุญาตประกาศรับสมัครนศท.

รอบสอง (รอบสุดท้าย) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 
           แจ้งความประสงค์ วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2563 วันเวลาราชการ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยนักเรียนต้องเตรียมหลัก ดังนี้
1. ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (แบบรด.1)
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นปีที่ 3 (ปพ.) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ใบรับรองแพทย์ (ให้แพทย์ระบุว่า ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง) คลินิก หรือ โรงพยาบาลก็ได้
4. สด.9 (สำหรับผู้ที่มีอายุเกิด 17 ปีขึ้นไป)
5. ใบประเมินทัศนคติ (มารับได้ที่ห้องกิจกรรม)
6. สลิปธนาคารจ่ายค่าสมัคร จำนวน 680 บาท ธนาคารกรุงไทยเลขที่ บัญชี 363-04048086-1
ชื่อบัญชี นศท.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (หากจ่ายผ่านธนาคารให้นำใบเสร็จจากธนาคารมาแนบแต่หากโอนเงินผ่านมือถือให้ปริ้นสลิปโอนเงินมาแนบ)
7.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 3×4 ซม. ใช้รูปโรงเรียนเดิม หรือ ของวิทยาลัยเทคนิคฯก็ได้