ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตารอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสำหรับนักเรียน - นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาเรียนดี รับจากผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง