การลงทะเบียนเรียนรายวิชา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 , ปวช. 3 และปวส. 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินโครงการพัฒนาสมรรถนะเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (ปวช. 1) / ปฐมนิเทศของ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช. 1 , ปวส. 1 / ประชุมผู้ปกครองของ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช. 1 , ปวส. 1 / ประชุมผู้ปกครองของ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน | อาชีพ

อ่านต่อ »