หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช