เรื่อง (ครั้งที่2) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบพลังงานแสงอาฑิตย์/พลังงาน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช