แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19